TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 28/06/2022

UBND thành phố Sa Đéc thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

 
     Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính triển khai Kế hoạch kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
Quang cảnh tại buổi làm việc
     Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính triển khai Kế hoạch số 13/KH-UBND về kiểm tra về giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn Thành phố. 
     Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022, Tổ Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính sẽ tiến hành các đợt kiểm tra việc phổ biến, quán triệt, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về giờ giấc làm việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính./.
     Nguồn: Trang thông tin điện tử thành phố Sa Đéc

Điểm xếp hạng trung bình 0


Nội dung tuyệt vời(0)
Nội dung hay(0)
Bình thường(0)
Không quan tâm(0)
Không phù hợp(0)
0 lượt xếp hạng
Mời bạn là người đầu tiên xếp hạng và nhận xét