TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

1. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
Ông Nguyễn Thanh Liêm Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Phường 3
Thời gian
Ngày 01 và ngày 15 tây hàng tháng
 Sáng: từ 7h00 - 11h00
    Chiều: từ 13h30 - 17h00
Địa điểm
Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Phường 


2. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HĐND VÀ UBND
Ông Phan Tấn Trí Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 3
Bà Lê Thị Kiều Oanh Chức vụ: Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3
Thời gian
Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 6
 Từ 8h00 - 11h00
Địa điểm
Văn phòng HĐND Phường và UBND Phường