TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 28/06/2022
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 10 – 11/6/2020, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường 3 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Xem thêm