TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 09/12/2021
Hoạt động Đảng ủy
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BÌNH NGHỊ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022
Đảng ủy lượt xem: 2
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC BÌNH NGHỊ  TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thi hành Nghĩa vụ quân sự. Tối ngày ngày 08/02/2021 tại văn phòng Ban nhân dân khóm 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường 3 tổ chức buổi bình nghị Nghĩa vụ quân sự... Xem thêm

Hoạt động Công an, Quân sự, Giáo dục, Y tế
PHƯỜNG 3 HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH NGHỊ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022
Công an, Quân sự lượt xem: 1
PHƯỜNG 3 HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH NGHỊ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022

Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thi hành NVQS năm 2022, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 3 tổ chức họp triển khai kế hoạch bình nghị tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Xem thêm