Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   

ĐẢNG ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 TRAO ĐỔI, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN KHÓM 1.


Nhằm để thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy – Chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường 3. Đồng thời tạo điều kiện để đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3 kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và trực tiếp xử lý công việc đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN – PHONG TRÀO THI ĐUA NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI NĂM 2017


Vào ngày 28/11/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3. Hội nông dân phường 3 phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam phường, Hội LHPN phường, Hội Cựu Chiến Binh phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017.

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND PHƯỜNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Ngày 22, 23 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 phối hợp cùng thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri tại 02 điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3 và Văn phòng Ban nhân dân Khóm 3.

ĐẢNG ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 TRAO ĐỔI, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN KHÓM 1.

Nhằm để thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy – Chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường 3. Đồng thời tạo điều kiện để đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3 kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và trực tiếp xử lý công việc đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND PHƯỜNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 22, 23 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 phối hợp cùng thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri tại 02 điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3 và Văn phòng Ban nhân dân Khóm 3.

 

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP