TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ ba, 28/06/2022

Biểu mẫu quyết toán thu chi ngân sách Phường 3 năm 2020. Xem tại đây
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Xem tại đây
Quyết định về việc công bố công quyết toán ngân sách Quý I năm 2021. Xem tại đây
Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lí hành chính năm 2021. Xem tại đây
Quyết định về việc xác nhận số lượng biên chế CB.CC và những người hoạt động không chuyên trách ở Phường 3. Xem tại đây
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Xem tại đây
Công văn về việc xác nhận số lượng biên chế CB, CC và những người hoạt động KCT ở phường 3 Xem tại đây
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường 3 năm 2022 Xem tại đây
Quyết định về việc Ban hành quy chế Chi tiêu nội bộ và Quản lý hành chính theo đề án khoán biên chế, kinh phí Quản lý hành chính năm 2022 Xem tại đây