TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3
Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm
 Thành ủy viên 
Bí thư Đảng ủy

 
Họ và tên: Phan Tấn Trí
 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Họ và tên: Lê Thị Ánh Quyên
 Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
 
Họ và tên: Lý Văn Mừng
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 
Họ và tên: Thạch Mẫn
Trưởng Công an