TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

CƠ CẤU ĐOÀN THỂ
1. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Ông Trần Quốc Cường
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ông Đinh Thế Anh
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Bà Dương Yến Thư
Chủ tịch hội LHPN

Bà Nguyễn Lâm Thùy Trang
Phó Chủ tịch Hội LHPN

3. HỘI NÔNG DÂN
Ông Nguyễn Văn Hậu
Chủ tịch Hội Nông dân

4. HỘI CỰU CHIẾN BINH
Ông Đặng Trung Tín
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh