TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

CƠ CẤU ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Bà Lê Thị Kiều Oanh
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ông Nguyễn Quốc Chánh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ông Thạch Mẫn
Trưởng Công an 
Ông Võ Ngọc Thuận
Chỉ huy trưởng Ban CHQS
Bà Phan Việt Nữ
Công chức Địa chính - Xây dựng
 
Ông Trần Thanh Tùng
Công chức Văn phòng - Thống kê
Bà Huỳnh Thị Tuyết Linh
Công chức Văn phòng - Thống kê tiếp nhận và trả kết quả
Bà Trần Thị Hồng Hoàng
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 
Bà Nguyễn Thị Kim Lan
Công chức Tài chính - Kế toán
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Công chức Văn hóa - Xã hội
Bà Bùi Thị Minh
Công chức Văn hóa - Xã hội 
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Cán bộ Truyền thanh