TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

UBND Phường 3

Xem lịch công tác ngày 15/08/2022

Chủ trì cuộc họp Thời gian Nội dung họp Địa điểm họp Thành phần tham dự Ghi chú
Thứ hai, ngày 15/08/2022
- Q. CT. UBND P3. Bà Lê Thị Kiều Oanh07g00Giải quyết TTHCUBND Phường 3CBCC UBND
- Q. CT. UBND P3. Bà Lê Thị Kiều Oanh13g30Họp báo UBND phườngPH.UBND P3CBCC UBND phường 3
Thứ ba, ngày 16/08/2022
Không có lịch
Thứ tư, ngày 17/08/2022
Không có lịch
Thứ năm, ngày 18/08/2022
Không có lịch
Thứ sáu, ngày 19/08/2022
Không có lịch
Thứ bảy, ngày 20/08/2022
Không có lịch
Chủ nhật, ngày 21/08/2022
Không có lịch