TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022
Quyết định công bố
Mã số/Ký hiệu: 1968 /QĐ-UBND-HC

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của S

Mã số/Ký hiệu: 509 /QĐ-UBND-HC

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Mã số/Ký hiệu: 275 /QĐ-UBND-HC

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Th

Ngày ban hành: 25/03/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Xem tại đây
 
Mã số/Ký hiệu: 03/QĐ-UBND-XDCB

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ ven sông phía Đông thành phố Sa Đéc (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 3, phường 4, một phần phường Tân Quy Đông từ Khu công nghiệp C đến phường 3), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 12/01/2022 Phê duyệt Đồ án Quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ ven sông phía Đông thành phố Sa Đéc (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 3, phường 4, một phần phường Tân Quy Đông từ Khu công nghiệp C đến phường 3), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Xem tại đây
Mã số/Ký hiệu: 262/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 11/03/2020 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 972/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt QTNB giải quyết TTHC về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, huyện, tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 19/07/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1486/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/09/2021 Tải về