TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022
Lĩnh vực thủ tục hành chính công
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ
Hiển thị 1 đến 10 / 134 thủ tục
STTTên thủ tục hành chínhTên lĩnh vực
1
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
2
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
3
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
4
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
5
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
6
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
7
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
8
Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
9
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
Lao động - Thương binh và Xã hội
10
Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực Người có công 
Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiển thị 1 đến 10 / 134 thủ tục