Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
Nội dung chi tiết
Cơ cấu tổ chức
 

Cơ cấu tổ chức:

Thường trực Đảng ủy:

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiếu - Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường 3

Năm sinh: 1981

Di động: 0919099930

 

Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường 3

Năm sinh: 1978

Di Động: 0945825458

""""""""

 

Họ và tên: Trần Quang Minh - Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường 3

Năm sinh: 1971

Di Động: 0913640654

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, TP.SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP

 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

"""""""" - Đại biểu: Phan Tấn Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
- Ngày sinh: 16 tháng 8 năm 1979.
- Quê quán: Phường 3 thành phố Sa Đéc. 
- Dân tộc: kinh
- Tôn giáo: không 
- Trình dộ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Đảng Ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường  3 thành phố Sa Đéc.
- Chỗ ở hiện nay: 122/19 Khóm 2, Phường 3, Thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan: 067. 3775709 –  Di động:  0918457251.

 

BAN KINH TẾ XÃ HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, TP.SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Lê Văn Công - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.
- Ngày sinh: 08 tháng 01 năm 1963.
- Quê quán: Châu Thành Tỉnh Đồng tháp.
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: Trung cấp thông tin.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Đảng Ủy viên – Bí thư, Trưởng BND khóm 2 – Trưởng Ban KT - XH Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Số 47B khóm 2 phường  3 thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan:             Di động:  01219581810

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Huỳnh Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội.
- Ngày sinh: 25 tháng 9 năm 1965.
- Quê quán: Phường 1 thành phố Sa Đéc.
- Dân tộc: kinh 
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: Đại học Sư phạm.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu Trưởng Trường TH Tân Long, Đảng Ủy viên, P.Trưởng Ban KT-XH Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Khóm 4, phường 1 thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan: 067.3861402  Di động:  0932857559

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Đặng Trung Tín - Thành viên Ban KT-XH
- Ngày sinh: 24 tháng 02 năm 1977.
- Quê quán: Phường 3 thành phố Sa Đéc. 
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không.
- Trình dộ chuyên môn: Đại học kế toán.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh – Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Khóm 3 phường 3 thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan: 067.3770312   Di động:  0989758097

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Trần Thái Trung - Thành viên Ban KT-XH
- Ngày sinh: 29 tháng 8 năm 1988.
- Quê quán: Châu Thành Tỉnh Đồng tháp.
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: Đại học Sư phạm giáo dục thể chất.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác:  Phó Bí thư Thành đoàn Sa Đéc, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Số 35 khóm 1, phường 3, thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan:                          Di động: 0944254404

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Nguyễn Thị Diễm Hồng - Thành viên Ban KT-XH
- Ngày sinh: 25 tháng 10 năm 1958.
- Quê quán: Thừa Thiên Huế.
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không.
- Trình dộ chuyên môn: không.
- Trình độ chính trị: không
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm 1, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: khóm 1, phường 3, thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan:                Di động: 0129 743 5365

 

BAN PHÁP CHẾ - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, TP.SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Trần Thanh Nhẫn - Trưởng Ban Pháp chế
- Ngày sinh: 20 tháng 10 năm 1960
- Quê quán: Lấp vò Tỉnh Đồng tháp.
- Dân tộc: kinh
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: không
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư, Trưởng BND khóm 1 – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, phường 3 thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan:                   Di động:  01228985047

 

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Tống Tấn Minh - Phó Trưởng Ban pháp chế
- Ngày sinh: 09 tháng 4 năm 1978.
- Quê quán: Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc
- Dân tộc: kinh
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.
- Trình độ chính trị: không
- Chức vụ, đơn vị công tác: Công chức địa chính – xây dựng – Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông.
- Điện thoại cơ quan:                      Di động: 0939247959

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Lê Lâm Hoàng Thảo - Thành viên Ban pháp chế.
- Ngày sinh: 1984
- Quê quán: Phường 4 thành phố Sa Đéc.
- Dân tộc: kinh
- Tôn giáo: không
- Trình dộ chuyên môn: đang học Đại học Luật
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Chức vụ, đơn vị công tác: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy – Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: M7 khu dân cư khóm 3, phường 3.
- Điện thoại cơ quan: 067. 3772833      Di động: 01883211808

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Hoàng Thị Minh Liên – Thành viên Ban Pháp chế.
- Ngày sinh: 28 tháng 02 năm 1950.
- Quê quán: Thừa Thiên Huế.
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không.
- Trình dộ chuyên môn: Đại học Sư phạm.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi – Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường. 
- Chỗ ở hiện nay: Khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan: 0673.770312       Di động: 01264947450

 

"""""""""""""""" - Đại biểu: Nguyễn Thị Chánh – Thành viên Ban Pháp chế.
- Ngày sinh: 11 tháng 11 năm 1963.
- Quê quán: Châu Thành Đồng tháp.
- Dân tộc: kinh.
- Tôn giáo: không.
- Trình dộ chuyên môn: không.
- Trình độ chính trị: không
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm 2 – Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường.
- Chỗ ở hiện nay: Khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc.
- Điện thoại cơ quan:  067.3770687      Di động: 01658491612

 


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, TP.SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP

 

""""""""""""""""

Họ và tên: Lý Văn Mừng - Phó chủ tịch UBND Phường 3

Năm sinh: 1969

Di Động: 0949339658

 

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

 

  Họ và tên: Cao Thị Diệu Hiền - UVTV - Chủ tịch UB.MTTQ VN Phường 3
""""""""""""""""

Họ và tên: Võ Thị Minh Ngọc - Phó chủ tịch UB. MTTQ VN phường 3

Năm sinh: 1970

Di Động: 0939709528

 

 

 

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 


 

""""""""""""""""

Họ và tên: Trần Quốc Cường - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 3

Năm sinh: 1988

Di Động: 0949443357

 

Họ và tên: Dương Yến Thư - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 3

Năm sinh: 1993

Di Động: 0939041228

 

Hội Liên Hiệp Phụ nữ 

 

""""""""""""""""

Họ và tên: Lê Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường 3

Năm sinh: 1985

Di Động: 0912061085

 

Họ và tên: Đỗ Trần Vân Anh - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3

Năm sinh: 1993

Di động: 01665258578

 


 

Hội Cựu Chiến Binh

 

""""""""""""""""

Họ và tên: Đặng Trung Tín - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 3

Năm sinh: 1977

Di Động: 0989758097

 

Họ và tên: Nguyễn văn Đây - Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 3

Năm sinh: 1959

Di động: 01682328459

 

 

Hội Nông Dân

 

""""""""""""""""

Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội Nông dân phường 3

Năm sinh: 1965

Di động: 0917954247

 

Họ và tên: Tống Tấn Minh - Phó chủ tịch Hội Nông dân phường 3

Năm sinh: 1978

Di động: 0939247959


 

Hội Chữ Thập đỏ

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện Thoại
1 Trần Văn Hiền Chủ tịch DĐ: 0979004949
2 Đặng Thuận Phó chủ tịch DĐ:

 

Hội Người Cao Tuổi

 

""""""""""""""""

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Liên - Chủ tịch hội Người Cao tuổi phường 3

Năm sinh: 1950

Di động: 01283902129