LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 10/12/2018
Thứ 3 ngày 11/12/2018
Thứ 4 ngày 12/12/2018
Thứ 5 ngày 13/12/2018
Thứ 6 ngày 14/12/2018
Thứ 7 ngày 15/12/2018
Chủ nhật ngày 16/12/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc