LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018
Thứ 3 ngày 18/09/2018
Thứ 4 ngày 19/09/2018
Thứ 5 ngày 20/09/2018
Thứ 6 ngày 21/09/2018
Thứ 7 ngày 22/09/2018
Chủ nhật ngày 23/09/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc