LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/01/2018
Thứ 3 ngày 16/01/2018
Thứ 4 ngày 17/01/2018
Thứ 5 ngày 18/01/2018
Thứ 6 ngày 19/01/2018
Thứ 7 ngày 20/01/2018
Chủ nhật ngày 21/01/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc