LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 18/06/2018
Thứ 3 ngày 19/06/2018
Thứ 4 ngày 20/06/2018
Thứ 5 ngày 21/06/2018
Thứ 6 ngày 22/06/2018
Thứ 7 ngày 23/06/2018
Chủ nhật ngày 24/06/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc