LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018
Thứ 3 ngày 20/03/2018
Thứ 4 ngày 21/03/2018
Thứ 5 ngày 22/03/2018
Thứ 6 ngày 23/03/2018
Thứ 7 ngày 24/03/2018
Chủ nhật ngày 25/03/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc