Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
CẬP NHẬT KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ NĂM 2017

Ngày đăng:28/09/2017 09:38

Sáng 28/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc. Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phường 3 năm 2017.

 

 Sáng 28/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc. Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phường 3 năm 2017. Tham dự buổi khai giảng lớp học có Đồng chí Võ Thị Bình -TUV Bí thư Đảng ủy Phường 3; đồng chí Nguyễn Thái Dũng Phó- bí thư Thường trực Đảng ủy phường 3.

Lớp học có 51 đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Phường 3 tham gia.
Lớp học được tổ chức trong thời gian 01 ngày với 04 chuyên đề do đồng chí Nguyễn Nhất Thống, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc và đồng chí Nguyễn Thị Triều Tiên, phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc báo cáo.

       - Chuyên đề 1: Giới thiệu những nội dung cơ bản tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

  - Chuyên đề 2: Chủ nghĩa Mác- LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  - Chuyên đề 3: Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  - Chuyên đề 4: đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Qua lớp bồi dưỡng các đồng chí cán bộ, đảng viên nắm được thông tin mới, bổ sung kiến thức lý luận chính trị để nâng cao trình độ về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc hơn về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và từ đó gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại địa phương. Góp phần trực tiếp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới ở cơ sở.


Tác giả: Bùi Thị Minh, CC VH- XH phường 3

Tin liên quan khác:
        >> HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG LẦN THỨ 42
        >> Ban Chấp hành Đảng bộ phường 3 tổ chức phiên họp lần thứ 39
        >> HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TƯ, KHÓA 12
        >> THĂM ,TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP 27/7
        >> HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ GẮN VỚI SINH HOẠT ĐỊNH KỲ ĐẢNG BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
        >> Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2018 của Đảng ủy phường 3
        >> HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 3 (2015 – 2020)
        >> TRAO QUÀ TẾT CHO TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ, THÀNH VIÊN CÁC TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN
        >> HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
        >> THĂM VÀ CHÚC TẾT GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH XUÂN MẬU TUẤT NĂM 2018
123