Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
CẬP NHẬT KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ NĂM 2017

Ngày đăng:28/09/2017 09:38

Sáng 28/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc. Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phường 3 năm 2017.

 

 Sáng 28/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc. Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phường 3 năm 2017. Tham dự buổi khai giảng lớp học có Đồng chí Võ Thị Bình -TUV Bí thư Đảng ủy Phường 3; đồng chí Nguyễn Thái Dũng Phó- bí thư Thường trực Đảng ủy phường 3.

Lớp học có 51 đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Phường 3 tham gia.
Lớp học được tổ chức trong thời gian 01 ngày với 04 chuyên đề do đồng chí Nguyễn Nhất Thống, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc và đồng chí Nguyễn Thị Triều Tiên, phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc báo cáo.

       - Chuyên đề 1: Giới thiệu những nội dung cơ bản tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

  - Chuyên đề 2: Chủ nghĩa Mác- LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  - Chuyên đề 3: Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  - Chuyên đề 4: đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Qua lớp bồi dưỡng các đồng chí cán bộ, đảng viên nắm được thông tin mới, bổ sung kiến thức lý luận chính trị để nâng cao trình độ về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc hơn về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và từ đó gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại địa phương. Góp phần trực tiếp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới ở cơ sở.


Tác giả: Bùi Thị Minh, CC VH- XH phường 3

Tin liên quan khác:
        >> LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG
        >> ĐẢNG ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 TRAO ĐỔI, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN KHÓM 1.
        >> Thành ủy, UBND, UB.MTTQ VN thành phố Sa Đéc cùng Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ Vn phường 3 và Hội Người cao tuổi tổ chức thăm chúc thọ các cụ Người cao tuổi phường 3.
        >> Lễ Truy tặng, trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19.5
        >> Ban thường vụ Đảng ủy họp giao ban Mặt trận tổ quốc & các đoàn thể Quí I năm 2017
        >> Phường 3 tổ chức triển khai Nghị quyết TW 04 NQ/TW và Chỉ thị 05 CT/TW và các kết luận của Tỉnh ủy Đồng Tháp
        >> Đảng ủy phường 3 tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 năm 2017
        >> Đảng ủy phường 3 tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2017 và tổng kết công tác Đảng năm 2016
        >> BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN KHÓM 3 PHƯỜNG 3 NĂM 2016
        >> Bí thư Thành ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân
12