Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
Họp Hội đồng nhân dân lần thứ I, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng:01/07/2016 14:36

Ngày 29/6/2016 Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ Họp HĐND phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp đã bầu ra chức danh Chủ tịch HĐND phường 3,khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Võ Thị Bình – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường 3 – đại biểu HĐND Thành phố trúng cử Chức danh Chủ tịch HĐND phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp cũng đã bầu ra chức danh Phó Chủ tịch HĐND, đồng chí Phan Tấn Trí – đại biểu HĐND phường trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bầu các chức danh Trưởng ban Kinh tế và Trưởng ban pháp chế HĐND phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng nhân dân cũng đã bầu chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND, đồng chí Trần Quang Minh – đại biểu HĐND phường trứng cử chức danh Chủ tịch UBND và đồng chí Lý Văn Mừng – đại biểu HĐND trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 


Tác giả: Trần Thái Trung - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường 3 - Sa Đéc - Đồng Tháp

Tin liên quan khác:
        >> BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 GIÁM SÁT
        >> ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ PHƯỜNG 3 TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 7
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016- 2021 KỲ HỌP LẦN THỨ 6
        >> HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 5
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2016 -2021
        >> HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND PHƯỜNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 02 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 4
        >> Hội đồng nhân dân phường 3, họp lần thứ 04, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
        >> Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố
12