Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2016 -2021

Ngày đăng:04/01/2018 09:11

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và thông qua các Nghị Quyết quan trọng.

     

       (Bà Võ Thị Bình – Bí Thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND Phường và ông Phan Tấn Trí – Phó Chủ tịch HĐND Phường đồng chủ tọa kỳ họp).

 

          Đến tham dự có đồng chí Huỳnh Nguyên Chất – Trưởng Ban Pháp Chế Hội đồng nhân dân Thành phố.  Cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị phường 3, phường 4 và sự có mặt của 24/25 đại biểu Hội đồng nhân dân phường , cùng các ban ngành đoàn thể phường, đại diện các cử tri tiêu biểu cho 03 khóm cùng tham dự.

 

 

         Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua các báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, hai ban và Đại biểu HĐND Phường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 của UBND Phường; Báo cáo của Ban Thường trực UB.MTTQ phường về ý kiến, kiến nghị cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo giải trình của UBND phường về những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 05 HĐND phường qua bảng tổng hợp của UB.MTTQVN phường; Các báo cáo thẩm tra như: Thẩm tra của Ban kinh tế Xã hội, Thẩm tra của Ban Pháp chế; Báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện công tác hướng dẫn người dân lập hồ sơ giao đất có thu tiền quyền sử dụng đất năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ An ninh trật tự của UBND phường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo nhanh kết quả kỳ họp lần thứ 05 HĐND thành phố; Thông qua các tờ trình của UBND như: Tờ trình dự toán thu, chi ngân sách của UBND phường năm 2018, Tờ trình danh mục xây dựng cơ bản chuyển mục tiêu về ngân sách phường năm 2018, Tờ trình danh mục các công trình xây dựng cơ bản với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” năm 2018 Tờ trình về Phường phù hợp với trẻ em; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND phường về các tờ trình  của UBND phường tại kỳ họp.

 

 

          Cũng tại kỳ họp các đại biểu HĐND phường đã thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND phường. Với sự thống nhất cao của các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 05 HĐND phường khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra 06 Nghị Quyết như: Nghị Quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị Quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách của UBND phường năm 2018; Nghị Quyết về phê chuẩn danh mục các công trình xây dựng cơ bản chuyển mục tiêu về ngân sách phường năm 2018; Nghị Quyết về việc thông qua danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2018; Nghị Quyết về phê chuẩn danh mục các công trình xây dựng cơ bản với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” năm 2018; Nghị Quyết về Phường phù hợp với trẻ em./.


Tác giả: Dương Yến Thư - Phó BT Đoàn Phường 3

Tin liên quan khác:
        >> BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 GIÁM SÁT
        >> ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ PHƯỜNG 3 TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 7
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016- 2021 KỲ HỌP LẦN THỨ 6
        >> HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 5
        >> HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND PHƯỜNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 02 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 4
        >> Hội đồng nhân dân phường 3, họp lần thứ 04, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
        >> Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố
        >> Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12