Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2017

Ngày đăng:30/08/2017 16:08

Vào sáng ngày 29/8/2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2017.

 

Đến dự và chỉ đạo khai mạc lớp học có đồng chí Phạm Quang Bách – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Sa đéc. Tham dự lớp học lần này có 75 học viên thuộc đối tượng 4.

 

 

Trong thời gian 02 ngày ( từ ngày 29/8/2017 đến ngày 30/8/2017) các học viên tham gia lớp học được bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu học tập 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo lọan lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

 

 

Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch. Những học viên làm bài đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2017.


Tác giả: Dương Yến Thư - Phó BT Đoàn Phường 3

Tin liên quan khác:
        >> TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2018
        >> Lực lượng Dân quân tự vệ phường 3 ra quân lao động giúp dân trên địa bàn dân cư
        >> BCH Công an phường tổ chức Phát động phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc
        >> BCH Quân sự phường 3 khai giảng lớp huấn luyện Dân quân tại chỗ mới kết nạp năm 2017
        >> Lễ Giải ngạch và kết nạp Dân quân tự vệ năm 2017
        >> Họp mặt Thanh niên thi hành Nghĩa vụ quân sự năm 2017
        >> BCH quân sự phường 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2017
        >> PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2017
        >> Hội đồng nghĩa vụ thành phố tổ chức họp xét duyệt chính trị-chính sách tuyển quân phường 3 năm 2017
        >> Họp mặt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2016
12