Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 5


Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Ủy ban Măt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường phối hợp cùng thường trực HĐND Phường tổ chức cho HĐND TP và Phường Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5.

LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG


Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường tổ chức buổi Lễ bàn giao nhà tình thương.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2016 -2021


Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và thông qua các Nghị Quyết quan trọng.

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 5

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Ủy ban Măt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường phối hợp cùng thường trực HĐND Phường tổ chức cho HĐND TP và Phường Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5.

 

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NĂM 2017

Nhằm đánh giá tình hình công tác hoạt động của Khối Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường 3 năm 2017. Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại Hội trưởng UBND phường 3. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận – MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội phường 3 năm 2017.