Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
NỘI DUNG
LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG
Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường tổ chức buổi Lễ bàn giao nhà tình thương.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẢNG ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 TRAO ĐỔI, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN KHÓM 1.
Nhằm để thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy – Chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường 3. Đồng thời tạo điều kiện để đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3 kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và trực tiếp xử lý công việc đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CẬP NHẬT KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ NĂM 2017
Sáng 28/9/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Sa Đéc. Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phường 3 năm 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành ủy, UBND, UB.MTTQ VN thành phố Sa Đéc cùng Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ Vn phường 3 và Hội Người cao tuổi tổ chức thăm chúc thọ các cụ Người cao tuổi phường 3.
Thành ủy, UBND, UB.MTTQ VN thành phố Sa Đéc cùng Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ Vn phường 3 và Hội Người cao tuổi tổ chức thăm chúc thọ các cụ Người cao tuổi phường 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ Truy tặng, trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19.5
Đảng ủy phường 3 tổ chức Lễ Truy tặng, trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19.5 cho 11 đảng viên 30 năm, 45 năm tuổi Đảng
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban thường vụ Đảng ủy họp giao ban Mặt trận tổ quốc & các đoàn thể Quí I năm 2017
Ban thường vụ Đảng ủy họp giao ban Mặt trận tổ quốc & các đoàn thể Quí I năm 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phường 3 tổ chức triển khai Nghị quyết TW 04 NQ/TW và Chỉ thị 05 CT/TW và các kết luận của Tỉnh ủy Đồng Tháp
Phường 3 tổ chức triển khai Nghị quyết TW 04 NQ/TW và Chỉ thị 05 CT/TW và các kết luận của Tỉnh ủy Đồng Tháp
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảng ủy phường 3 tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 năm 2017
Đảng ủy phường 3 tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 4 năm 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảng ủy phường 3 tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2017 và tổng kết công tác Đảng năm 2016
Đảng ủy phường 3 tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2017 và tổng kết công tác Đảng năm 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN KHÓM 3 PHƯỜNG 3 NĂM 2016
Đảng ủy phường 3 tổ chức Hội nghị Bí thư Đảng ủy phường đối thoại trực tiếp nhân dân khóm 3 phường 3 năm 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bí thư Thành ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân
Phường 3 tổ chức đối thoại trực tiếp Bí thư Thành ủy Sa Đéc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường 3, tháng 10 năm 2016
Hội nhị Ban Chấp hành Đảng bộ phường 3, tháng 10 năm 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thăm chúc thọ Người Cao tuổi phường 3
Đảng ủy - UBND tổ chức thăm chúc thọ Người cao tuổi nhân kỷ niệm 25 năm Quốc tế Người Cao tuổi (1/10/1996 - 1/10/2016)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Phường 3 tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TiếpCuối